Visningsväg Gamla Byn

Gör en vandring genom 400 år i Avestas äldsta bebyggelse. Det var just här som historien om Avesta började. Vi guidar er genom tiderna och förhoppningsvis får du en inblick hur det var att leva förr i tiden. Hur bodde man? Vad arbetade man med och hur såg fritiden ut?

Visningsväg Gamla Byn

Dalälven, Avestaforsen och en storindustri tar form

Ni som besöker Gamla Byn befinner er på Våtänget, ett låglänt markområde invid Dalälvens strand. Våtänget var en bidragande faktor för att anlägga ett kopparförädlingsverk 1636. Den främsta fördelen med platsen var den jämna och rikliga vattentillgången i Dalälven.

Varför ville man då anlägga ett kopparverk? Den frågan kräver en tillbakablick 400 år i Sveriges historia.

På 1600-talet var Sverige en växande stormakt och de många krigen kostade stora pengar. Staten hade en inkomstkälla framför andra: Falu koppargruva, vilken stod för två tredjedelar av världsproduktionen av koppar. Koppar var en begärlig metall som hade många användningsområden, som t. ex. hushållsföremål, takplåt och mynt. Falu gruva gick under benämningen Sveriges skattkista. Kopparverket i Säter hade inrättats 1621 för att öka det ekonomiska utbytet av gruvbrytningen i Falun. Satsningen i Säter hade dock inte slagit väl ut, bland annat för vattentillgången var liten och oberäknlig, även det geografiska läget var en nackdel.

Ett samhälle tar form

1636 kom ett följe med högt uppsatta herrar till Våtänget med målet att hitta en plats för att anlägga ett större kopparverk. Vattenmassorna i Dalälven var en förutsättning för brukets uppbyggnad. Att tämja forsen var inte att tänka på. Tanken var att det blivande bruket skulle ligga vid Djäknehytteån, vars flöde skulle ökas med vatten från älven. Ån skulle fördjupas och en kanal byggdes för att leda in mer vatten. Under tiden timrades bruksbyggnaderna och de första bostadshusen upp och det som vi nu kallar Gamla Byn tar sin form. Omvandlingen av Våtänget skapade förutsättningarna för att ett samhälle skulle ta form.

Våtänget - Avesta

Dalälven, Avestaforsen och en storindustri tar form

Dela denna sida